Proizvodnja

Zgodovina Prima plast d.o.o. sega v 50. leta prejšnjega stoletja, ko so se v nekdanji delovni organizaciji »Kamnik« odločili za predelavo plastike in izdelavo embalažnega materiala za lastne potrebe. Prva uporabljena snov je bil PVC, s katerim so plastificirali vžigalno vrvico, da so izboljšali njeno vodoodpornost. Po letu 1962 pa se je z nakupom prvega ekstrudorja začela proizvajati PE folija, kar lahko označimo kot začetek razvoja plastike v »Kamniku«. Od leta 1963 do 1969 je bilo nabavljenih še nekaj ekstrudorjev, varilnih strojev in prvi tiskarski stroj. Proizvodnja je bila takrat locirana na Fužinah v Kamniku. V letih 1969 in 1970 se je obrat za predelavo plastike preselil na sedanjo lokacijo v Šmarco pri Kamniku. Tu se je poleg hale za ekstruzijo dogradila še hala za tiskanje in konfekcioniranje izdelkov, kar je omogočilo pospešen razvoj dejavnosti. Nadaljnja leta se je delež PE vrečk in rokavov za lastne potrebe zmanjševal na račun hitro rastočih potreb različnih industrijskih panog po embalažnih izdelkih.

V začetku 1990. leta se je začelo sodelovanje z avtomobilsko industrijo, ki se je razvilo do te mere, da danes predstavlja najpomembnejši delež v prometu.
 

Stalnica v našem delovanju je nenehen razvoj tako na področju strojne opreme, kakor tudi na razvoju novih izdelkov s sodobnimi, okolju prijaznimi materiali.